Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 1997, 430AMvB

Besluit van 19 september 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 98 en 99 van de Mededingingswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 september 1997, nr. 97054630 WJA/W;

Gelet op artikel 107, eerste lid, van de Mededingingswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 98 en 99 van de Mededingingswet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 september 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de tweede oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager