Besluit van 18 september 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Handelsregisterwet 1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 september 1997, nr. 97056338 WJA/W;

Gelet op artikel 40 van de Handelsregisterwet 1996;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Handelsregisterwet 1996 treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 september 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de dertigste september 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven