Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1997, 343AMvB

Besluit van 19 juli 1997, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 1997, nr. HDTP/97/1377/SV, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op artikel 38 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit treedt, met uitzondering van artikel 22, tweede lid, onder a, in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juli 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

W. Kok

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager