Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1997, 340AMvB

Besluit van 19 juli 1997, houdende inwerkingtreding van de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (Stb. 283)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

mw. A. G. M van de Vondervoort, van 8 juli 1997, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, nr. BW97/U1071;

Gelet op artikel 13 van de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe, Stb. 283;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 19 juni 1997, Stb. 283, tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juli 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager