Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1997, 262AMvB

Besluit van 10 juni 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 mei 1997, GZB/GZ 97-2875;

Gelet op artikel II van de Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zesentwintigste juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager