Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 1997, 247AMvB

Besluit van 12 juni 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 juni 1997 tot wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's (Stb. 245) en van het Besluit van 12 juni 1997 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 (Stb. 246)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juni 1997, nr. WV 97/410 M, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 12 juni 1997 tot wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's, en op artikel II van het Besluit van 12 juni 1997 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 12 juni 1997 tot wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's (Stb. 245) en het Besluit van 12 juni 1997 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 (Stb. 246) treden in werking met ingang van 1 juli 1997.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 juni 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager