Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1997, 24AMvB

Besluit van 14 januari 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsonderzoeken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 januari 1997, nr. CWI97/U7, Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden,

Gelet op artikel 22 van de Wet veiligheidsonderzoeken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet veiligheidsonderzoeken treedt in werking met ingang van 1 februari 1997.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 januari 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de dertigste januari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager