Besluit van 14 januari 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsonderzoeken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 januari 1997, nr. CWI97/U7, Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden,

Gelet op artikel 22 van de Wet veiligheidsonderzoeken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet veiligheidsonderzoeken treedt in werking met ingang van 1 februari 1997.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 januari 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de dertigste januari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven