Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1997, 188AMvB

Besluit van 23 april 1997 tot vaststelling datum van inwerkingtreding van de wet van 23 januari 1997, Stb. 38 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 16 april 1997, Directie Wetgeving, nr. 604822/97/6;

Gelet op artikel XI van de Wet van 23 januari 1997, Stb. 38 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 23 januari 1997, Stb. 38 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de zesde mei 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager