Besluit van 22 april 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens en van het Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens en artikel 14 van het Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet verdrag chemische wapens en het Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 april 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

A. van Dok-van Weele

Uitgegeven de negenentwintigste april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven