Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1996, 579AMvB

Besluit van 22 november 1996 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Financiële-verhoudingswet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, van 12 november 1996, kenmerk VFO93/4/U353;

Gelet op artikel 25 van de Financiële-verhoudingswet, artikel 34 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en artikel 12 van het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Financiële-verhoudingswet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten treden in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 november 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de vijfde december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager