Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1996, 567AMvB

Besluit van 15 november 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 1996, DOB/MOZ-U-969165;

Gelet op artikel 69 van de Overgangswet verzorgingshuizen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1, eerste lid, onderdeel c, 15, eerste lid, 25, 27, 28, 32, onderdeel C, voor zover betrekking hebbend op artikel 9b, eerste en derde lid, 33 tot en met 38 en 47 tot en met 49 van de Overgangswet verzorgingshuizen treden in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 15 november 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de achtentwintigste november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager