Besluit van 21 oktober 1996 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 oktober 1996 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel), Stb. 1996, 505.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 11 oktober 1996, Directie Wetgeving, nr. 583886/96/6;

Gelet op artikel II van de Wet van 7 oktober 1996 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel), Stb. 1996, 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 oktober 1996 tot wijziging van het Wetoek van Strafrecht (mensensmokkel), Stb. 1996, 505 treedt met ingang van 15 november 1996 in werking.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven