Besluit van 12 september 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 71)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 september 1996, Directie Wetgeving, nr. 577535/96/6;

Gelet op artikel XVI van de Wet van 26 januari 1995 (Stb. 71);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 71) treedt in werking met ingang van 1 oktober 1996.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit Besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 september 1996

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de zesentwintigste september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven