Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1996, 472AMvB

Besluit van 12 september 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 71)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 september 1996, Directie Wetgeving, nr. 577535/96/6;

Gelet op artikel XVI van de Wet van 26 januari 1995 (Stb. 71);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 71) treedt in werking met ingang van 1 oktober 1996.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit Besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 september 1996

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de zesentwintigste september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager