Besluit van 5 september 1996, houdende inwerkingtreding van de wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren (Stb. 446) en van de wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld (Stb. 447)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A.G.M. van de Vondervoort, van 4 september 1996, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, nr. BW96/U1464;

Gelet op artikel 20 van de wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren (Stb. 446) en op artikel 6 van de wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld (Stb. 447);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren (Stb. 446) en de wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld (Stb. 447) treden in werking met ingang van 13 september 1996.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 september 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de twaalfde september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven