Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1996, 335AMvB

Besluit van 5 juni 1996 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het bevolkingsonderzoek, alsmede van het Besluit bevolkingsonderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 mei 1996, GZB/GZ 96-1121;

Gelet op artikel 17 van de Wet op het bevolkingsonderzoek en op artikel 6 van het Besluit bevolkingsonderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op het bevolkingsonderzoek en het Besluit bevolkingsonderzoek treden in werking met ingang van 1 juli 1996.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager