Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1996, 305AMvB

Besluit van 10 juni 1996, houdende inwerkingtreding van de Algemene Nabestaandenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/96/2141;

Gelet op artikel 107 van de Algemene nabestaandenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Algemene nabestaandenwet treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager