Besluit van 10 juni 1996, houdende inwerkingtreding van de Algemene Nabestaandenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/96/2141;

Gelet op artikel 107 van de Algemene nabestaandenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Algemene nabestaandenwet treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven