Besluit van 27 maart 1996 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22 maart 1996, nr. 96018263 WJA/W;

Gelet op artikel 13 van de Winkeltijdenwet en artikel 23 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet treden in werking met ingang van 1 juni 1996.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 1996

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Weijers

Uitgegeven de elfde april 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven