Besluit van 8 maart 1996, houdende inwerkingstelling van de Kwaliteitswet zorginstellingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van PAO/MPVV/961209 d.d. 1 maart 1996;

Gelet op artikel 27 van de Kwaliteitswet zorginstellingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Kwaliteitswet zorginstellingen treedt in werking met ingang van 1 april 1996.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 maart 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtentwintigste maart 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

Met betrekking tot artikel 25 van de Kwaliteitswet wordt opgemerkt dat met inwerkingtreding van die wet, tevens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) wordt gewijzigd. De betrokken artikelen van laatstgenoemde wet zijn nog niet in werking gesteld. De inwerkingtreding van die gewijzigde artikelen zal plaatsvinden op het moment dat dat bij klein KB op grond van artikel 147 Wet BIG wordt bepaald.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven