Besluit van 19 februari 1996, houdende inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 1996, nr. SV/WV/96/665;

Gelet op artikel XLII van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte treedt in werking met ingang van 1 maart 1996.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 19 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de negenentwintigste februari 1996

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven