Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1995, 80AMvB

Besluit van 24 januari 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 91 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 januari 1995 PAO/BOG nr. 9415546;

Gelet op artikel 147 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 91 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 januari 1995

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de eenentwintigste februari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager