Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 1995, 608AMvB

Besluit van 6 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 29 november 1995, nr. 95082062 WJA/W;

Gelet op artikel XII van de Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954 treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de negentiende december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager