Besluit van 7 december 1995, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare pan-europese semafoondienst te land (ERMES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 1995, nr. 95/25695, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op artikel IV van het Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare pan-europese semafoondienst te land (ERMES);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare pan-europese semafoondienst te land (ERMES), treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 1995

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de negentiende december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven