Besluit van 23 augustus 1995, houdende inwerkingtredingsbesluit Wet arbeid vreemdelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 1995, nr. AM/AAB/95/5573A;

Gelet op artikel 29 van de Wet arbeid vreemdelingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet arbeid vreemdelingen treedt in werking met ingang van 1 september 1995.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Surabaya, 23 augustus 1995

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven