Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1995, 357AMvB

Besluit van 10 juli 1995, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 1994, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen (Stb. 528), het Besluit van 12 december 1994 (Stb. 866) houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht en het Besluit van 25 januari 1995 (Stb. 62) houdende de aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 juni 1995, Directie Wetgeving, nr. 503981/95/6;

Gelet op artikel XI van de Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen (Stb. 528), artikel 23 van het Besluit van 12 december 1994 (Stb. 866) houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Besluit van 25 januari 1995 (Stb. 62) houdende, aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen (Stb. 528), het Besluit van 12 december 1994 (Stb. 866) houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht en het Besluit van 25 januari 1995 (Stb. 62) houdende aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht treden met ingang van 1 september 1995 in werking.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 10 juli 1995

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de zesentwintigste juli 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager