Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000025382".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 23-06-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22520
Eindpagina 3
Identifier 0000025382
Omschrijving GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22520 ondernummer 9
Ondernummer 9
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Aanpassing van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269) aan de Derde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, van 14 mei 1990 (PbEg L 129)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000025382/1/pdf/SGD_19911992_0006769.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020