Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022500".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 04-12-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22228
Identifier 0000022500
Omschrijving AMENDEMENT VAN HET LID SCHUTTE
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22228 ondernummer 30
Ondernummer 30
Ondertekening Schutte
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022500/1/pdf/SGD_19911992_0003941.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020