Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022442".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 14
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 09-10-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22224
Eindpagina 14
Identifier 0000022442
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22224 ondernummer 7
Omschrijving NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ondernummer 7
Ondertekening A.L. ter Beek
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Defensie
Ondertekening H. van den Broek
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van de op 14 juni 1991 te Wenen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sovjet Republieken gewisselde verklaringen ter bevordering van de tenuitvoerlegging van het op 19 november 1990 te Parijs tot stand gekomen verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022442/1/pdf/SGD_19911992_0003883.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020