Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022405".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 09-04-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22191
Identifier 0000022405
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22191 ondernummer 9
Omschrijving MOTIE VAN DE LEDEN ROSENMÖLLER EN GROENMAN
Ondernummer 9
Ondertekening Groenman
Ondertekening Rosenmöller
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag met betrekking tot de aanspraken van werknemers die als regel gedurende niet meer dan een derde van de normale arbeidsduur arbeid verrichten en van de Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022405/1/pdf/SGD_19911992_0003847.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020