Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022235".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 12-02-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22148
Identifier 0000022235
Omschrijving AMENDEMENT VAN HET LID GROENMAN
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22148 ondernummer 10
Ondernummer 10
Ondertekening Groenman
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene Bijstandswet, de Wet inkomensvoorzienigen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Vreemdelingenwet inzake de uitwisseling van gegevens (invoering sociaal-fiscaal nummer gemeenten)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022235/1/pdf/SGD_19911992_0003679.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020