Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022233".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 11
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 04-12-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22148
Eindpagina 11
Identifier 0000022233
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22148 ondernummer 8
Omschrijving NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG
Ondernummer 8
Ondertekening De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ondertekening E. ter Veld
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene Bijstandswet, de Wet inkomensvoorzienigen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Vreemdelingenwet inzake de uitwisseling van gegevens (invoering sociaal-fiscaal nummer gemeenten)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022233/1/pdf/SGD_19911992_0003677.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020