Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000019196".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 09-06-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22612
Identifier 0000019196
Omschrijving EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22612 ondernummer 313
Ondernummer 313
Ondertekening De tijdelijk griffier van de commissie
Ondertekening De voorzitter van de commissie
Ondertekening Hommes
Ondertekening Van Ooijen
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Wijziging van de Overgangswet WBO in verband met de verlenging tot 1 augustus 1996 van de verplichting om één onderwijsgevende met een kleuteronderwijsbevoegdheid aan de school verbonden te hebben
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000019196/1/pdf/SGD_19911992_0000741.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020