Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000033377".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 38
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 22-05-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22012
Eindpagina 38
Identifier 0000033377
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22012 ondernummer 6
Omschrijving MEMORIE VAN ANTWOORD
Ondernummer 6
Ondertekening B. de Vries
Ondertekening De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ondertekening De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ondertekening E. ter Veld
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000033377/1/pdf/SGD_19901991_0006805.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020