Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000030293".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 09-11-1990
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21592
Identifier 0000030293
Omschrijving BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21592 ondernummer 9
Ondernummer 9
Ondertekening De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Ondertekening H.J. Simons
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Nadere wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in enige andere wetten, in het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering. Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000030293/1/pdf/SGD_19901991_0003841.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020