Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000085467".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 5
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 1663
Eindpagina 7
Identifier 0000085467
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1949-1950 kamerstuknummer 1663 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening D.G.W. SPITZEN
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Ondertekening De Minister van Verkeer en Waterstaat
Ondertekening De Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
Ondertekening De Minister zonder Portefeuille
Ondertekening GÖTZEN
Ondertekening J.H. VAN MAARSEVEEN
Ondertekening MANSHOLT
Ondertekening P. LIEFTINCK
Ondertekening VAN DEN BRINK
Ondertekening W. DREES
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 3
Taal nl
Titel Goedk. van de op 30 Oct. 1947 te Genéve ondertekende Slotakte met bijbeh. Algem. Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel, enz.
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19491950/0000085467/1/pdf/SGD_19491950_0001717.pdf
Vergaderjaar 1949-1950
Wijzigingsdatum 01-06-2020