Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000044380".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 2 VIII
Identifier 0000044380
Omschrijving BIJLAGE C
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1929-1930 kamerstuknummer 2 VIII ondernummer 7
Ondernummer 7
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. (Defensie)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19291930/0000044380/1/pdf/SGD_19291930_0001854.pdf
Vergaderjaar 1929-1930
Wijzigingsdatum 01-06-2020