Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000315336".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 225
Identifier 0000315336
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1920-1921 kamerstuknummer 225 ondernummer 225
Ondernummer 225
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Motie van orde van den heer VAN RAVENSTEIJN betreffende intrekking der Stakingswetten en verhooging van het minimum der bezoldiging van het lager personeel in dienst van post, telegraaf en telefoon
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19201921/0000315336/1/pdf/SGD_19201921_0002331.pdf
Vergaderjaar 1920-1921
Wijzigingsdatum 01-06-2020