Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000349651".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 152
Eindpagina 475
Identifier 0000349651
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1908-1909 kamerstuknummer 152 ondernummer 152
Omschrijving NOTA
Ondernummer 152
Ondertekening De Minister van Koloniën
Ondertekening IDENBURG
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 475
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot wijziging en verhooging der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1909, ten behoeve van den aanleg van een spoorweg van Tjikampek naar Cheribon
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19081909/0000349651/1/pdf/SGD_19081909_0000129.pdf
Vergaderjaar 1908-1909
Wijzigingsdatum 01-06-2020