Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000349649".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 02-04-1909
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 172
Eindpagina 474
Identifier 0000349649
Omschrijving EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1908-1909 kamerstuknummer 172 ondernummer 172
Ondernummer 172
Ondertekening BLOEMBERGEN
Ondertekening LAAN
Ondertekening VAN BEYMA
Ondertekening VAN LAMSWEERDE
Ondertekening VAN WELDEREN RENGERS
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 473
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg van een spoorweg van Metslawier naar Anjum
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19081909/0000349649/1/pdf/SGD_19081909_0000128.pdf
Vergaderjaar 1908-1909
Wijzigingsdatum 01-06-2020