Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000349580".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 2 X
Eindpagina 194
Identifier 0000349580
Omschrijving AANWIJZING VAN VERANDERINGEN
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1908-1909 kamerstuknummer 2 X ondernummer 2
Ondernummer 2
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 193
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot vaststelling van het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909 (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19081909/0000349580/1/pdf/SGD_19081909_0000068.pdf
Vergaderjaar 1908-1909
Wijzigingsdatum 01-06-2020