Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000353227".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 277
Eindpagina 17
Identifier 0000353227
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1907-1908 kamerstuknummer 277 ondernummer 16
Omschrijving ONTWERP VAN WET
Ondernummer 16
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 17
Taal nl
Titel Bestrijding achterstand bij sommige gerechten. 1. Wijziging wet van 9 April 1877 (Stbl. nº. 79). Bestrijding achterstand bij sommige gerechten. 2. Wijziging Regterlijke Organisatie enz. en Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Bestrijding achterstand bij sommige gerechten. 3. Wijziging Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Bestrijding achterstand bij sommige gerechten. 4. Verhooging hoofdstuk IV der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1908
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19071908/0000353227/1/pdf/SGD_19071908_0001204.pdf
Vergaderjaar 1907-1908
Wijzigingsdatum 01-06-2020