Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000353003".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 04-03-1908
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 242
Eindpagina 1
Identifier 0000353003
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1907-1908 kamerstuknummer 242 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening WILHELMINA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de wet tot voorloopig vaststelling van het VIIIste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1908, enz.
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19071908/0000353003/1/pdf/SGD_19071908_0001037.pdf
Vergaderjaar 1907-1908
Wijzigingsdatum 01-06-2020