Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000352202".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 48
Identifier 0000352202
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1907-1908 kamerstuknummer 48 ondernummer 48
Ondernummer 48
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel ONTWERP VAN WET tot herziening van wettelijke bepalingen vereischt ter invoering van de wijziging van de eerste zes titels van het vierde boek van het Burgerlijk Wetboek en daarmede verband houdende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19071908/0000352202/1/pdf/SGD_19071908_0000419.pdf
Vergaderjaar 1907-1908
Wijzigingsdatum 01-06-2020