Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000354211".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 30
Behandeld dossier 105
Behandeld dossier 11
Beschikbaar sinds 24-01-2023
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 19-10-1906
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 194
Identifier 0000354211
Omschrijving Handelingen Tweede Kamer 1906-1907 19 oktober 1906
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Spreker baron van Wassenaer van Catwijck
Spreker Cohen Stuart
Spreker Duymaer van Twist
Spreker Eland
Spreker Hugenholtz
Spreker Jansen
Spreker Kraus
Spreker Lely
Spreker Marchant
Spreker Patijn
Spreker Röell
Spreker Sickenga
Spreker Staal
Spreker Tak
Spreker ter Laan
Spreker Thomson
Spreker Treub
Spreker van Alphen
Spreker van Doorn
Spreker van Idsinga
Spreker van Wichen
Spreker Verheij
Startpagina 165
Taal nl
Titel Handelingen Tweede Kamer 1906-1907 19 oktober 1906
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19061907/0000354211/1/pdf/SGD_19061907_0000157.pdf
Vergaderjaar 1906-1907
Wijzigingsdatum 24-01-2023