Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000361712".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 131
Eindpagina 261
Identifier 0000361712
Omschrijving AANWIJZIGING EENER BIJVOEGING
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1902-1903 kamerstuknummer 131 ondernummer 131
Ondernummer 131
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 261
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot aanvulling en verhooging van het IIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19021903/0000361712/1/pdf/SGD_19021903_0000076.pdf
Vergaderjaar 1902-1903
Wijzigingsdatum 01-06-2020