Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000001588".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 7
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 28-10-1994
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 23900 XI
Eindpagina 7
Identifier 0000001588
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23900 XI ondernummer 27
Ondernummer 27
Ondertekening De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ondertekening M. de Boer
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19941995/0000001588/1/pdf/SGD_19941995_0001539.pdf
Vergaderjaar 1994-1995
Wijzigingsdatum 02-06-2020