Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000009055".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 22
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 23574
Eindpagina 22
Identifier 0000009055
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 23574 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening B. de Vries
Ondertekening De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wet tewerkstelling vreemdelingen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19931994/0000009055/1/pdf/SGD_19931994_0006326.pdf
Vergaderjaar 1993-1994
Wijzigingsdatum 02-06-2020