Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000018683".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 12
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 07-07-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21551
Eindpagina 12
Identifier 0000018683
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 21551 ondernummer 341 Herdruk
Omschrijving TWEEDE NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Ondernummer 341 Herdruk
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek (Wet computercriminaliteit)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000018683/1/pdf/SGD_19911992_0000269.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020