Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000095119".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 26-05-1989
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 20842
Eindpagina 2
Identifier 0000095119
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1988-1989 kamerstuknummer 20842 ondernummer 9
Omschrijving NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG
Ondernummer 9
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening F. Korthals Altes
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan de EEG-richtlijn betreffende zelfstandige handelsagenten, van 18 december 1986 (PbEG L 382/17 (Herziening van de bepalingen inzake de agentuurovereenkomst)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19881989/0000095119/1/pdf/SGD_19881989_0005375.pdf
Vergaderjaar 1988-1989
Wijzigingsdatum 02-06-2020