Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000171186".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 286
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 15855
Eindpagina 286
Identifier 0000171186
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1979-1980 kamerstuknummer 15855 ondernummer 2
Ondernummer 2
Ondertekening A. Pais
Ondertekening A.A.Th.M. van Trier
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Ondertekening De Minister voor Wetenschapsbeleid
Ondertekening G.M.V. van Aardenne
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Technologische innovatie
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19791980/0000171186/1/pdf/SGD_19791980_0005317.pdf
Vergaderjaar 1979-1980
Wijzigingsdatum 01-06-2020