Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000197745".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 48
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 13872
Eindpagina 54
Identifier 0000197745
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1975-1976 kamerstuknummer 13872 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister-President
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Ondertekening H.J. Zeevalking
Ondertekening J.M. den Uyl
Ondertekening Minister van Algemene Zaken
Ondertekening W.F. de Gaay Fortman
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 7
Taal nl
Titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19751976/0000197745/1/pdf/SGD_19751976_0004966.pdf
Vergaderjaar 1975-1976
Wijzigingsdatum 01-06-2020